PANDUAN LULUS EXAM PENOLONG PENGUASA KASTAM W27. Anda dipanggil exam 5 Ogos nanti? Jika ya, sila isi nama dan email dan tekan 'subcribe' untuk dapatkan panduan ini sekarang

* indicates required

FORMAT SOALAN PENOLONG PENGUASA KASTAM W27

Format soalan Penolong Penguasa Kastam W27 terbahagi kepada 3 Seksyen:

Seksyen A:


Pengetahuan Am Mengenai Malaysia dan Alam Sekeliling 

 
Antara skop pengkhususan (PENTING) soalan dalam bahagian ini ialah;
#Soalan KHUSUS berkaitan jawatan (PENTING!)
#jawatan dan Kastam Diraja Malaysia (KDRM)
#Juga bidang-bidang perlaksanaan khas Kastam
#Ianya khusus untuk menguji kepekaan pemohon terhadap kementerian/jabatan terlibat. Buat persediaan khusus tertumpu pada pecahan ini
#Struktur Pentadbiran Negeri dan Pusat

Contoh Soalan:

1.Jabatan Kastam Diraja Malaysia adalah sebuah badan kerajaan yang diletakkan di bawah;

A.Jabatan Perdana Menteri
B.Kementerian Kewangan
C.Kementerian Dalam Negeri
D.Perbendaharaan Negara

Seksyen B:
Daya Menyelesaikan Masalah


Soalan-soalan yang diajukan dalam seksyen ini adalah berkenaan kemahiran logik, interpretasi dan analisis data serta konsep Matematik yang hanya merangkumi silibus SPM. Melalui pemerhatian yang dilakukan juga, kami cerakinkan soalan dalam seksyen B ini kepada 4 bahagian utama iaitu;

•Penyelesaian Masalah
•Menginterpretasi Data
•Soalan Matematik
•Pemerhatian dan Logik (lebih kurang IQ test)

Huraian Seksyen B:
Pecahan 1 – Penyelesaian Masalah

Dalam bahagian ini, soalan yang diberikan merupakan satu teks yang mengelirukan. Anda mungkin perlu tulis isi penting dalam teks yang diberikan supaya tak cepat keliru. Baca dengan teliti dan cuba dengan pantas ‘grab’ apa yang disampaikan. Persediaan untuk bahagian ini ialah anda boleh cari set-set soalan yang khusus tentang penyelesaian masalah. Tapi secara umumnya ianya bukanlah susah, anda perlu sedikit masa dan proses ‘reasoning’ yang waras untuk menjawab soalan ini. Ianya menguji daya logik anda dan kemahiran menyelesaikan masalah. Contoh soalan dalam bahagian ini ialah;

Huraian Seksyen B:
Pecahan 2 – Menginterpretasi Data

Interpretasi data atau menafsirkan data yang diberikan merupakan aktiviti di mana anda diberikan data seperti jadual, graf, plot dan pernyataan yang kemudiannya disusuli dengan soalan yang menghendaki anda menganalisis data yang diberikan untuk mendapat jawapannya. Apa yang membezakannya dengan pecahan ‘penyelesaian masalah’ ialah dalam pecahan tersebut anda menggunakan logik dan kecekapan menyerap informasi manakala dalam bahagian ini ianya adalah fakta semata-mata yang mana tiada unsur logik yang perlu dinilai.

Kebiasaannya, ianya mencakupi pengiraan, congakan dan unjuran melalui data yang diberikan. Contohnya, anda diberikan satu situasi pembayaran cukai tahun ini berserta peratusan yang perlu dibayar dan anda disuruh mengira berapa jumlah yang harus dibayar untuk tahun seterusnya pula. Untuk memudahkan pemahaman anda, di sini disertakan antara contoh soalan dalam bahagian ini yang menguji aspek bagaimana anda ‘menginterpretasi data’;

Huraian Seksyen B:
Pecahan 3 – Soalan Matematik

Soalan-soalan dalam seksyen B juga menerapkan masalah-masalah Matematik. Ianya mencakupi sehingga

Huraian Seksyen B: Pecahan 4
Pemerhatian dan Logik (lebih kurang IQ test)

Dalam pecahan ini sebenarnya anda dikehendaki menggunakan kepintaran anda dalam memerhati dan berfikir. Anda akan diberikan pelbagai

Contoh Soalan:


1.Untuk menyaksikan suatu pertunjukkan sarkas di ibu negara, jumlah bayaran yang perlu dibayar bagi 5 orang dewasa dan 4 orang kanak-kanak ialah RM 160, manakala bayaran bagi seorang kanak-kanak ialah RM 15. Jumlah bayaran bagi seorang dewasa dan seorang kanak-kanak ialah

A:30
B:45
C:35
D:50

Seksyen C:
Ujian Psikometrik


Penerangan Format

Seksyen C pula adalah berkaitan dengan Ujian Psikometrik perlu dijawab dalam masa 60 minit, sebanyak 200 soalan. Nampak seperti banyak soalan dan terma yang menggerunkan, tetapi percayalah seksyen ini pasti bakal menjadi seksyen yang paling mudah bagi anda pada 5 Ogos ini.

Contoh Soalan:

1.Saya berharap agar majikan memuji saya jika saya rajin bekerja.

A. Setuju

B. Tidak setuju

Kepada bakal calon yang terpilih menduduki peperiksaan,
Disini ada  rujukan lengkap untuk anda membuat persediaan awal menduduki peperiksaan W27 itu nanti..

klik sekarang: http://goo.gl/KojE3k

http://goo.gl/KojE3k

Format soalan Penolong Penguasa Kastam W27 terbahagi kepada 3 Seksyen:

Seksyen A:
Pengetahuan Am Mengenai Malaysia dan Alam Sekeliling

Antara skop pengkhususan (PENTING) soalan dalam bahagian ini ialah;
#Soalan KHUSUS berkaitan jawatan (PENTING!)
#jawatan dan Kastam Diraja Malaysia (KDRM)
#Juga bidang-bidang perlaksanaan khas Kastam
#Ianya khusus untuk menguji kepekaan pemohon terhadap kementerian/jabatan terlibat. Buat persediaan khusus tertumpu pada pecahan ini
#Struktur Pentadbiran Negeri dan Pusat

Contoh Soalan:

1.Jabatan Kastam Diraja Malaysia adalah sebuah badan kerajaan yang diletakkan di bawah;

A.Jabatan Perdana Menteri
B.Kementerian Kewangan
C.Kementerian Dalam Negeri
D.Perbendaharaan Negara

Seksyen B:
Daya Menyelesaikan Masalah


Soalan-soalan yang diajukan dalam seksyen ini adalah berkenaan kemahiran logik, interpretasi dan analisis data serta konsep Matematik yang hanya merangkumi silibus SPM. Melalui pemerhatian yang dilakukan juga, kami cerakinkan soalan dalam seksyen B ini kepada 4 bahagian utama iaitu;

•Penyelesaian Masalah
•Menginterpretasi Data
•Soalan Matematik
•Pemerhatian dan Logik (lebih kurang IQ test)

Huraian Seksyen B:
Pecahan 1 – Penyelesaian Masalah

Dalam bahagian ini, soalan yang diberikan merupakan satu teks yang mengelirukan. Anda mungkin perlu tulis isi penting dalam teks yang diberikan supaya tak cepat keliru. Baca dengan teliti dan cuba dengan pantas ‘grab’ apa yang disampaikan. Persediaan untuk bahagian ini ialah anda boleh cari set-set soalan yang khusus tentang penyelesaian masalah. Tapi secara umumnya ianya bukanlah susah, anda perlu sedikit masa dan proses ‘reasoning’ yang waras untuk menjawab soalan ini. Ianya menguji daya logik anda dan kemahiran menyelesaikan masalah. Contoh soalan dalam bahagian ini ialah;

Huraian Seksyen B:
Pecahan 2 – Menginterpretasi Data

Interpretasi data atau menafsirkan data yang diberikan merupakan aktiviti di mana anda diberikan data seperti jadual, graf, plot dan pernyataan yang kemudiannya disusuli dengan soalan yang menghendaki anda menganalisis data yang diberikan untuk mendapat jawapannya. Apa yang membezakannya dengan pecahan ‘penyelesaian masalah’ ialah dalam pecahan tersebut anda menggunakan logik dan kecekapan menyerap informasi manakala dalam bahagian ini ianya adalah fakta semata-mata yang mana tiada unsur logik yang perlu dinilai.

Kebiasaannya, ianya mencakupi pengiraan, congakan dan unjuran melalui data yang diberikan. Contohnya, anda diberikan satu situasi pembayaran cukai tahun ini berserta peratusan yang perlu dibayar dan anda disuruh mengira berapa jumlah yang harus dibayar untuk tahun seterusnya pula. Untuk memudahkan pemahaman anda, di sini disertakan antara contoh soalan dalam bahagian ini yang menguji aspek bagaimana anda ‘menginterpretasi data’;

Huraian Seksyen B:
Pecahan 3 – Soalan Matematik

Soalan-soalan dalam seksyen B juga menerapkan masalah-masalah Matematik. Ianya mencakupi sehingga

Huraian Seksyen B: Pecahan 4
Pemerhatian dan Logik (lebih kurang IQ test)

Dalam pecahan ini sebenarnya anda dikehendaki menggunakan kepintaran anda dalam memerhati dan berfikir. Anda akan diberikan pelbagai

Contoh Soalan:


1.Untuk menyaksikan suatu pertunjukkan sarkas di ibu negara, jumlah bayaran yang perlu dibayar bagi 5 orang dewasa dan 4 orang kanak-kanak ialah RM 160, manakala bayaran bagi seorang kanak-kanak ialah RM 15. Jumlah bayaran bagi seorang dewasa dan seorang kanak-kanak ialah

A:30
B:45
C:35
D:50

Seksyen C:
Ujian Psikometrik


Penerangan Format

Seksyen C pula adalah berkaitan dengan Ujian Psikometrik perlu dijawab dalam masa 60 minit, sebanyak 200 soalan. Nampak seperti banyak soalan dan terma yang menggerunkan, tetapi percayalah seksyen ini pasti bakal menjadi seksyen yang paling mudah bagi anda pada 5 Ogos ini.

Contoh Soalan:

1.Saya berharap agar majikan memuji saya jika saya rajin bekerja.

A. Setuju

B. Tidak setuju

Kepada bakal calon yang terpilih menduduki peperiksaan,
Disini ada  rujukan lengkap untuk anda membuat persediaan awal menduduki peperiksaan W27 itu nanti..

Klik gambar untuk dapatkan sekarang - See more at: http://ainunmardhiyyah.blogspot.com/2014/07/format-soalan-penolong-penguasa-kastam.html#sthash.1ico8AM5.dpuf
Format soalan Penolong Penguasa Kastam W27 terbahagi kepada 3 Seksyen:

Seksyen A:
Pengetahuan Am Mengenai Malaysia dan Alam Sekeliling

Antara skop pengkhususan (PENTING) soalan dalam bahagian ini ialah;
#Soalan KHUSUS berkaitan jawatan (PENTING!)
#jawatan dan Kastam Diraja Malaysia (KDRM)
#Juga bidang-bidang perlaksanaan khas Kastam
#Ianya khusus untuk menguji kepekaan pemohon terhadap kementerian/jabatan terlibat. Buat persediaan khusus tertumpu pada pecahan ini
#Struktur Pentadbiran Negeri dan Pusat

Contoh Soalan:

1.Jabatan Kastam Diraja Malaysia adalah sebuah badan kerajaan yang diletakkan di bawah;

A.Jabatan Perdana Menteri
B.Kementerian Kewangan
C.Kementerian Dalam Negeri
D.Perbendaharaan Negara

Seksyen B:
Daya Menyelesaikan Masalah


Soalan-soalan yang diajukan dalam seksyen ini adalah berkenaan kemahiran logik, interpretasi dan analisis data serta konsep Matematik yang hanya merangkumi silibus SPM. Melalui pemerhatian yang dilakukan juga, kami cerakinkan soalan dalam seksyen B ini kepada 4 bahagian utama iaitu;

•Penyelesaian Masalah
•Menginterpretasi Data
•Soalan Matematik
•Pemerhatian dan Logik (lebih kurang IQ test)

Huraian Seksyen B:
Pecahan 1 – Penyelesaian Masalah

Dalam bahagian ini, soalan yang diberikan merupakan satu teks yang mengelirukan. Anda mungkin perlu tulis isi penting dalam teks yang diberikan supaya tak cepat keliru. Baca dengan teliti dan cuba dengan pantas ‘grab’ apa yang disampaikan. Persediaan untuk bahagian ini ialah anda boleh cari set-set soalan yang khusus tentang penyelesaian masalah. Tapi secara umumnya ianya bukanlah susah, anda perlu sedikit masa dan proses ‘reasoning’ yang waras untuk menjawab soalan ini. Ianya menguji daya logik anda dan kemahiran menyelesaikan masalah. Contoh soalan dalam bahagian ini ialah;

Huraian Seksyen B:
Pecahan 2 – Menginterpretasi Data

Interpretasi data atau menafsirkan data yang diberikan merupakan aktiviti di mana anda diberikan data seperti jadual, graf, plot dan pernyataan yang kemudiannya disusuli dengan soalan yang menghendaki anda menganalisis data yang diberikan untuk mendapat jawapannya. Apa yang membezakannya dengan pecahan ‘penyelesaian masalah’ ialah dalam pecahan tersebut anda menggunakan logik dan kecekapan menyerap informasi manakala dalam bahagian ini ianya adalah fakta semata-mata yang mana tiada unsur logik yang perlu dinilai.

Kebiasaannya, ianya mencakupi pengiraan, congakan dan unjuran melalui data yang diberikan. Contohnya, anda diberikan satu situasi pembayaran cukai tahun ini berserta peratusan yang perlu dibayar dan anda disuruh mengira berapa jumlah yang harus dibayar untuk tahun seterusnya pula. Untuk memudahkan pemahaman anda, di sini disertakan antara contoh soalan dalam bahagian ini yang menguji aspek bagaimana anda ‘menginterpretasi data’;

Huraian Seksyen B:
Pecahan 3 – Soalan Matematik

Soalan-soalan dalam seksyen B juga menerapkan masalah-masalah Matematik. Ianya mencakupi sehingga

Huraian Seksyen B: Pecahan 4
Pemerhatian dan Logik (lebih kurang IQ test)

Dalam pecahan ini sebenarnya anda dikehendaki menggunakan kepintaran anda dalam memerhati dan berfikir. Anda akan diberikan pelbagai

Contoh Soalan:


1.Untuk menyaksikan suatu pertunjukkan sarkas di ibu negara, jumlah bayaran yang perlu dibayar bagi 5 orang dewasa dan 4 orang kanak-kanak ialah RM 160, manakala bayaran bagi seorang kanak-kanak ialah RM 15. Jumlah bayaran bagi seorang dewasa dan seorang kanak-kanak ialah

A:30
B:45
C:35
D:50

Seksyen C:
Ujian Psikometrik


Penerangan Format

Seksyen C pula adalah berkaitan dengan Ujian Psikometrik perlu dijawab dalam masa 60 minit, sebanyak 200 soalan. Nampak seperti banyak soalan dan terma yang menggerunkan, tetapi percayalah seksyen ini pasti bakal menjadi seksyen yang paling mudah bagi anda pada 5 Ogos ini.

Contoh Soalan:

1.Saya berharap agar majikan memuji saya jika saya rajin bekerja.

A. Setuju

B. Tidak setuju

Kepada bakal calon yang terpilih menduduki peperiksaan,
Disini ada  rujukan lengkap untuk anda membuat persediaan awal menduduki peperiksaan W27 itu nanti..

Klik gambar untuk dapatkan sekarang - See more at: http://ainunmardhiyyah.blogspot.com/2014/07/format-soalan-penolong-penguasa-kastam.html#sthash.1ico8AM5.dpuf
Format soalan Penolong Penguasa Kastam W27 terbahagi kepada 3 Seksyen:

Seksyen A:
Pengetahuan Am Mengenai Malaysia dan Alam Sekeliling

Antara skop pengkhususan (PENTING) soalan dalam bahagian ini ialah;
#Soalan KHUSUS berkaitan jawatan (PENTING!)
#jawatan dan Kastam Diraja Malaysia (KDRM)
#Juga bidang-bidang perlaksanaan khas Kastam
#Ianya khusus untuk menguji kepekaan pemohon terhadap kementerian/jabatan terlibat. Buat persediaan khusus tertumpu pada pecahan ini
#Struktur Pentadbiran Negeri dan Pusat

Contoh Soalan:

1.Jabatan Kastam Diraja Malaysia adalah sebuah badan kerajaan yang diletakkan di bawah;

A.Jabatan Perdana Menteri
B.Kementerian Kewangan
C.Kementerian Dalam Negeri
D.Perbendaharaan Negara

Seksyen B:
Daya Menyelesaikan Masalah


Soalan-soalan yang diajukan dalam seksyen ini adalah berkenaan kemahiran logik, interpretasi dan analisis data serta konsep Matematik yang hanya merangkumi silibus SPM. Melalui pemerhatian yang dilakukan juga, kami cerakinkan soalan dalam seksyen B ini kepada 4 bahagian utama iaitu;

•Penyelesaian Masalah
•Menginterpretasi Data
•Soalan Matematik
•Pemerhatian dan Logik (lebih kurang IQ test)

Huraian Seksyen B:
Pecahan 1 – Penyelesaian Masalah

Dalam bahagian ini, soalan yang diberikan merupakan satu teks yang mengelirukan. Anda mungkin perlu tulis isi penting dalam teks yang diberikan supaya tak cepat keliru. Baca dengan teliti dan cuba dengan pantas ‘grab’ apa yang disampaikan. Persediaan untuk bahagian ini ialah anda boleh cari set-set soalan yang khusus tentang penyelesaian masalah. Tapi secara umumnya ianya bukanlah susah, anda perlu sedikit masa dan proses ‘reasoning’ yang waras untuk menjawab soalan ini. Ianya menguji daya logik anda dan kemahiran menyelesaikan masalah. Contoh soalan dalam bahagian ini ialah;

Huraian Seksyen B:
Pecahan 2 – Menginterpretasi Data

Interpretasi data atau menafsirkan data yang diberikan merupakan aktiviti di mana anda diberikan data seperti jadual, graf, plot dan pernyataan yang kemudiannya disusuli dengan soalan yang menghendaki anda menganalisis data yang diberikan untuk mendapat jawapannya. Apa yang membezakannya dengan pecahan ‘penyelesaian masalah’ ialah dalam pecahan tersebut anda menggunakan logik dan kecekapan menyerap informasi manakala dalam bahagian ini ianya adalah fakta semata-mata yang mana tiada unsur logik yang perlu dinilai.

Kebiasaannya, ianya mencakupi pengiraan, congakan dan unjuran melalui data yang diberikan. Contohnya, anda diberikan satu situasi pembayaran cukai tahun ini berserta peratusan yang perlu dibayar dan anda disuruh mengira berapa jumlah yang harus dibayar untuk tahun seterusnya pula. Untuk memudahkan pemahaman anda, di sini disertakan antara contoh soalan dalam bahagian ini yang menguji aspek bagaimana anda ‘menginterpretasi data’;

Huraian Seksyen B:
Pecahan 3 – Soalan Matematik

Soalan-soalan dalam seksyen B juga menerapkan masalah-masalah Matematik. Ianya mencakupi sehingga

Huraian Seksyen B: Pecahan 4
Pemerhatian dan Logik (lebih kurang IQ test)

Dalam pecahan ini sebenarnya anda dikehendaki menggunakan kepintaran anda dalam memerhati dan berfikir. Anda akan diberikan pelbagai

Contoh Soalan:


1.Untuk menyaksikan suatu pertunjukkan sarkas di ibu negara, jumlah bayaran yang perlu dibayar bagi 5 orang dewasa dan 4 orang kanak-kanak ialah RM 160, manakala bayaran bagi seorang kanak-kanak ialah RM 15. Jumlah bayaran bagi seorang dewasa dan seorang kanak-kanak ialah

A:30
B:45
C:35
D:50

Seksyen C:
Ujian Psikometrik


Penerangan Format

Seksyen C pula adalah berkaitan dengan Ujian Psikometrik perlu dijawab dalam masa 60 minit, sebanyak 200 soalan. Nampak seperti banyak soalan dan terma yang menggerunkan, tetapi percayalah seksyen ini pasti bakal menjadi seksyen yang paling mudah bagi anda pada 5 Ogos ini.

Contoh Soalan:

1.Saya berharap agar majikan memuji saya jika saya rajin bekerja.

A. Setuju

B. Tidak setuju

Kepada bakal calon yang terpilih menduduki peperiksaan,
Disini ada  rujukan lengkap untuk anda membuat persediaan awal menduduki peperiksaan W27 itu nanti..

Klik gambar untuk dapatkan sekarang - See more at: http://ainunmardhiyyah.blogspot.com/2014/07/format-soalan-penolong-penguasa-kastam.html#sthash.1ico8AM5.dpuf

Exam SPA 5 Ogos. Semak Nama Anda
Pihak SPA telah memanggil 
calon tergempar!

Jawatan ini tiada dalam takwim 
SPA tahun ini tetapi tiba-tiba 
pemohon terkejut menerima SMS 
dari SPA

Mungkin anda juga termasuk 
dalam sesi peperiksaan W27
5 Ogos ini.

Terus semak di;

[+] http://www.spa.gov.my/Portal/Semak_Online/Jadual_Peperiksaan


Kalau anda dipanggil, jangan 
lepaskan peluang ini

REPLY email ini dengan ayat
"SAYA DIPANGGIL!"- Tipspeperiksaan.info


CARA MELANGGAN EMAIL UNTUK MENDAPAT UPDATE DARI TIPS PEPERIKSAAN

1. Masukkan email anda di ruang yang disediakan dan klik butang "Subcribe"

2. masukkan kod captcha yang diberi (nombor atau huruf), kemudian klik butang "Complete Subcription Request"

3. Sila buka email anda, dan klik pada link yang dihantar. Jika tiada dalam inbox, sila semak di dalam spam box.

4. Klik link pengesahan dan anda akan mendapat update terkini dari tips peperiksaan secara percuma.

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Popular Posts